DANH SÁCH ĐỐI TÁC

Thông Tin Đối Tác

CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN-        Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen (tiền thân là Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen) được thành lập ngày 09/11/2006, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm thép cán nguội. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen là công ty con đầu tiên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

-        Ngày 24/12/2007, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

-        Ngày 27/12/2012, Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen – Nhà máy thép cán nguội Phú Mỹ.

-        Việc đưa dây chuyền cán nguội vào hoạt động đã tạo nên mắt xích quan trọng trong chuỗi lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn, cung cấp phần lớn nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyển sản xuất tôn và dây chuyền sản xuất ống thép của Tập đoàn Hoa Sen.

ĐỐI TÁC KHÁC