Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp kiêm bán hàng tại chi nhánh Vĩnh Bảo