Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

Trụ sở chính

Km 36+900, Quốc lộ 10, Tân Trung, Quang Trung, Hải Phòng, Việt Nam.

(0225)3 572 638 | Fax: (0225)3 572639

T2-T7 7:00 đến 18:00

ongthepvina@gmail.com

Gửi liên hệ của bạn bất kể thời gian nào!