Tôn Phụ Kiện

Tôn nhựa lấy sáng

Tôn nhựa lấy sáng

Sản phẩm tôn nhựa lấy sáng được dùng lợp xen kẽ với các tấm lợp kim loại. Mục đích để lấy sáng cho không gian bên trong nhà.

Tôn nhựa lấy sáng tại Tôn Vina có 2 loại là tôn 11 sóng và tôn 6 sóng.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC