Tôn Phụ Kiện

Tôn Phụ Kiện Chấn Theo Yêu Cầu

Tôn Phụ Kiện Chấn Theo Yêu Cầu

Sản phẩm tôn phụ kiện tại Tôn Vina được sản xuất tuỳ thuộc vào từng đơn hàng của khách.

Những loại phụ kiện phổ biến như máng nước, xối, bò, nóc... với những khổ thông dụng như 200-300-400-600...

Ngoài ra chúng tôi còn chấn dập theo mọi yêu cầu của quý khách với bất kỳ kích thước nào.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC